Általános Szerződési Feltételek(ÁSZF)

Kire vonatkozik az ÁSZF?

Az ÁSZF első sorban az Ábrahám Máté E.V. 57590019-1-31-re (2900 Komárom, Arany János utca 27-re, továbbiakban: Crazy House Szabadulószoba, mint szolgáltatást nyújtóra vonatkozik, másrészt pedig minden olyan személyre, aki a Crazy House Szabadulószoba szolgáltatásait igénybe veszi (játékos).

Az ÁSZF-től való eltérés lehetősége

A Crazy House Szabadulószoba a jelen ÁSZF feltételeitől eltérő feltételekkel szolgáltatás nyújtását kizárólag külön írásbeli megállapodás alapján vállal. Amennyiben az ÁSZF és a külön írásbeli megállapodás eltér egymástól, az utóbbi tartalma az irányadó. A külön írásbeli megállapodásban nem szabályozott kérdésekben pedig jelen ÁSZF az irányadó.

ÁSZF tárgya

Jelen ÁSZF tárgya a Crazy House Szabadulószoba által nyújtott szolgáltatások, szabadulószoba játékok szervezése, és a szolgáltatáshoz kapcsolódó tevékenységek, különös tekintettel az alábbiakra.

Foglalás:

Játékra foglalás leadható a www.crazyhouse.hu honlapon, telefonon, vagy E-mailben A foglalás megtételekor elfogadásra kerül a jelen ÁSZF.

Foglaláskor kötelező valós személyes adatokat megadni.

Sikeres foglalás után megerősítést küldünk e-mailben.

A foglalási azonosítót a helyszínen elkérhetjük.

Minden foglalás végleges. Amennyiben a játék kezdési időpontja és a lemondás időpontja között még legalább 4 óra rendelkezésre áll úgy az előleg megtartásával a foglalás újra szervezhető másik időpontra.
Lemondást, vagy a foglalás áthelyezését csak a kiválasztott időpont előtti 4 óra előtt fogadunk el. 4 órán belüli lemondás vagy módosítási igény esetén a foglaló teljes egésze a szolgáltatót illeti meg, az másik időpontra nem felhasználható.

Tíz perc késés esetén az óra elindul a játékban.

Harminc perces késés esetén a csapat már nem játszhat, a játék árát nem kérheti vissza.

A Crazy House Szabadulószoba fenntartja a jogot a játékok karbantartás, változtatás miatti lezárására. A foglalt időpontokat előzetes tájékoztatás után visszamondhatja, vagy cserét javasolhat.

Fizetés:

A játék ára a www.crazyhouse.hu weboldalon található.

Fizetést lebonyolítani a helyszínen készpénzzel, lehetséges.

Egy játékra maximum egy kedvezmény érvényesíthető. A kedvezmények nem összevonhatók.

Játékban való részvétel:

A játékok 2-5 fős csapatok számára készültek. A játékban csak egy csapat vesz részt, kis létszám esetén más csapat nem fog csatlakozni.

A játék maximum 60 percig tart.

Ajánlott a kényelmes öltözet.

A szabadulószobák környezete és használata a megszokott hétköznapi szobáktól eltér, ezért azok rendeltetésszerű használata érdekében a játék előtt minden játékos köteles egy rövid oktatáson részt venni, illetve fokozottan együttműködni a Crazy House Szabadulószoba munkatársaival.

A szabadulószoba játék egy szimulációs játék egy "zárt szobában" (az ajtókat bizonsági okoból soha nem zárjuk be), amely nagyfokú mentális stresszt és esetenként fizikai megterhelést is jelenthet. A fizikai aktivitás különösen, de nem kizárólag olyan tevékenységeket foglal magába, mint állás, hajolgatás, guggolás, nyújtózkodás, emelés. A szobában esetenként rossz látási viszonyok, vagy különböző fényeffektek fordulhatnak elő.

A fentiekre tekintettel a szabadulójátékban való részvétel különböző veszélyeket, kockázatokat rejt magában. Előfordulhat, hogy a játékosok pszichikai vagy érzelmi sérülést szenvednek, rendkívüli helyzetekben pedig a testi épség is veszélybe kerülhet, sérülhet. A szabadulószobát nem javasoljuk különösen: szívbetegeknek, epilepsziásoknak, pánikbetegeknek, klausztrofóbiásoknak, és egyéb fóbiás betegségektől szenvedőknek.

A Crazy House Szabadulószoba játékait mindenki a saját felelősségére, önkéntes elhatározás alapján veszi igénybe.

A játékot nagykorú, cselekvőképes személyek vehetik igénybe önállóan. Kiskorúak esetén törvényes képviselő által aláírt nyilatkozatra van szükség – ezért kérjük, hogy a kiskorút a törvényes képviselője kísérje el, vagy a nyilatkozatot előzetesen írja alá.

A Crazy House Szabadulószoba játékaiban részt vevő személyek kötelesek:

a berendezési tárgyakat rendeltetésszerűen használni, azokra nem mászhatnak fel, nem fejthetnek ki rájuk hirtelen erőbehatást (pl. ütés, rúgás), kötelesek törekedni azok állagának megóvására,

a látogatók elől elzárt területre belépéstől tartózkodni,

a szobában balesetveszélyes helyzet, vagy sérült eszköz / berendezés észlelése esetén haladéktalanul jelezni a Crazy House Szabadulószoba munkatársai felé,

saját magukon vagy a környezetükben lévők közül bárkin rosszullét jeleinek észlelése esetén haladéktalanul jelezni a Crazy House Szabadulószoba munkatársai felé,

a szobában tartózkodó személyekkel együttműködni,

a Crazy House Szabadulószoba munkatársainak utasításait maradéktalanul betartani.

Alkohol, gyógyszer, kábítószer vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt álló, vagy nem megfelelő magatartást tanúsító személyek a játékból kizárhatók.

A játékszobák és a helyszínül szolgáló társasház teljes területen tilos a dohányzás.

A játék része a szolgáltatásnyújtás végén történő értékelés is, ezért e-mailben a játék után értékelést kérő e-mail üzenetet is küldhetünk.

Szerzői jogok, titoktartás

A Crazy House Szabadulószoba valamennyi játéka szerzői műnek minősül, és mint olyan, automatikusan szerzői jogi védelem alatt állnak.

A Crazy House Szabadulószoba játékában, szigorúan tilos a fénykép-, videó-, vagy hangrögzítés.

A játékosok a játék részleteit nyilvánosságra nem hozhatják, azt harmadik személy tudomására nem hozhatják, azt a Crazy House Szabadulószoba üzleti titkaként kötelesek megőrizni a játék végét követően is.

Felelősség

A játékos köteles a jelen ÁSZF rendelkezéseit betartani, és amennyiben annak megszegésének következtében sérülést, balesetet vagy egyéb kárt szenved, azt a Crazy House Szabadulószoba nem köteles megtéríteni.

A Crazy House Szabadulószoba felelőssége egyébiránt – a törvényi kivételektől eltekintve – semmilyen körülmények között nem haladhatja meg az alábbiak közül az alacsonyabb összeget: 100 000 Forint, vagy a tényleges kár összege. A tényleges kár nem tartalmazza a következőket: elmaradt haszon, közvetett (következményi) kár vagy veszteség és harmadik személy követelése alapján felmerülő kár vagy veszteség.

A Crazy House Szabadulószoba tájékoztatja a játékosokat, hogy felelősségbiztosítással rendelkezik, ezért az esetleges kárigények érvényesítésével kapcsolatban a játékos köteles együttműködni a Crazy House Szabadulószoba munkatársaival, így különösen a jegyzőkönyv felvételével, illetve az esetleges bizonyítékok rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban.

A Crazy House Szabadulószoba tájékoztatja a játékosokat, hogy amennyiben a játékosnak okozott sérülés vagy egyéb kár egy másik játékosnak róható fel, a károkozó magatartásáért a Crazy House Szabadulószoba nem tartozik felelősséggel.

Amennyiben a játékos a jelen ÁSZF rendelkezéseit megszegi, úgy az általa okozott károkért a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint felel, így különösen, de nem kizárólag:

a játékos a szoba, illetve a benne található berendezések, eszközök nem rendeltetésszerű használatból adódó, a szobákban vagy tárgyakban okozott sérüléseket kötelesek megtéríteni.

a szerzői jogokat megsértő játékos a szobából eltávolítható, ellene eljárás indítható.

A játékos vállalja, hogy kártalanítja és mentesíti a Crazy House Szabadulószoba-t minden olyan harmadik személy által támasztott követelés, igény, illetve felelősség, költség, kár vagy kiadás alól, ideértve a jogi költségeket is, amelyek annak okán merülnek fel, hogy a játékos a jelen ÁSZF rendelkezéseit megszegi, így kifejezetten, de nem kizárólag az alábbi esetekben.

hibás, hiányos vagy hamis személyes adatok megadása, más érintett személyes adataival visszaélés,

a játék során a szobában tartózkodó személyeknek okozott kár,

a játékszobák területén található vagyontárgyakban okozott kár.

Adatvédelem

A Crazy House Szabadulószoba adatvédelmi szabályzattal rendelkezik, mely az alábbi linken érhető el: www.crazyhouse.hu/adatvedelem

A Crazy House Szabadulószoba tájékoztatja a játékosokat, hogy a szabadulószobákban kamerás megfigyelést folytat, melyekkel kapcsolatban részletes tájékoztatás a helyszínen bárki számára hozzáférhető.

Egyebek

Az ÁSZF által nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok az irányadók. A jelen ÁSZF-fel kapcsolatban felmerülő jogviták eldöntésére a magyar bíróságok rendelkeznek joghatósággal.

Cím

2900 Komárom,
Arany János utca 27.


Kapcsolat

Email: info@crazyhouse.hu
Mobil: +36 70 250 7146