Crazy House Szabadulószoba Általános Szerződési Feltételek


(ÁSZF)
 1. Kire vonatkozik az ÁSZF?
  1. Az ÁSZF első sorban az Ábrahám Máté E.V.-re (2900 Komárom, Arany János utca 27-re, továbbiakban: Crazy House Szabadulószoba, mint szolgáltatást nyújtóra vonatkozik, másrészt pedig minden olyan személyre, aki a Crazy House Szabadulószoba szolgáltatásait igénybe veszi (játékos).


 2. Az ÁSZF-től való eltérés lehetősége
  1. A Crazy House Szabadulószoba a jelen ÁSZF feltételeitől eltérő feltételekkel szolgáltatás nyújtását kizárólag külön írásbeli megállapodás alapján vállal. Amennyiben az ÁSZF és a külön írásbeli megállapodás eltér egymástól, az utóbbi tartalma az irányadó. A külön írásbeli megállapodásban nem szabályozott kérdésekben pedig jelen ÁSZF az irányadó.


 3. ÁSZF tárgya
  1. Jelen ÁSZF tárgya a Crazy House Szabadulószoba által nyújtott szolgáltatások, szabadulószoba játékok szervezése, és a szolgáltatáshoz kapcsolódó tevékenységek, különös tekintettel az alábbiakra.


Foglalás:

  1. Játékra foglalás leadható a www.crazyhouse.hu honlapon, telefonon, vagy a játékszobák helyszínén személyesen. A foglalás megtételekor elfogadásra kerül a jelen ÁSZF.
  2. Foglaláskor kötelező valós személyes adatokat megadni.
  3. Sikeres foglalás után megerősítést küldünk e-mailben.
  4. A foglalási azonosítót a helyszínen elkérhetjük.  5. Minden foglalás végleges, így fizetett előleg visszatérítésére nincsen lehetőség. Amennyiben a játék kezdési időpontja és a lemondás időpontja között még legalább 24 óra rendelkezésre áll úgy az előleg megtartásával a foglalás újra szervezhető másik időpontra.


  6. Lemondást, vagy a foglalás áthelyezését csak a kiválasztott időpont előtti 24 óra előtt fogadunk el. 24 órán eblüli lemondás vagy módosítási igény esetén a foglaló teljes egésze a szolgáltatót illeti meg, az másik időpontra nem felhasználható.
  7. Tíz perc késés esetén az óra elindul a játékban.
  8. Harminc perces késés esetén a csapat már nem játszhat, a játék árát nem kérheti vissza.
  9. A Crazy House Szabadulószoba fenntartja a jogot a játékok karbantartás, változtatás miatti lezárására. A foglalt időpontokat előzetes tájékoztatás után visszamondhatja, vagy cserét javasolhat.

Fizetés:

  1. A játék ára a www.crazyhouse.hu weboldalon található.
  2. Fizetést lebonyolítani a helyszínen készpénzzel lehetséges.
  3. Egy játékra maximum egy kedvezmény érvényesíthető. A kedvezmények nem összevonhatók.

Játékban való részvétel:

  1. A játékok 2-6 fős csapatok számára készültek. A játékban csak egy csapat vesz részt, kis létszám esetén más csapat nem fog csatlakozni.
  2. A játék maximum 60 percig tart.
  3. Ajánlott a kényelmes öltözet. A táskák, értékek elhelyezésére zárható szekrényt biztosítunk.
  4. A szabadulószobák környezete és használata a megszokott hétköznapi szobáktól eltér, ezért azok rendeltetésszerű használata érdekében a játék előtt minden játékos köteles egy rövid oktatáson részt venni, illetve fokozottan együttműködni a Crazy House Szabadulószoba munkatársaival.
  5. A szabadulószoba játék egy szimulációs játék egy zárt szobában, amely nagyfokú mentális stresszt és esetenként fizikai megterhelést is jelenthet. A fizikai aktivitás különösen, de nem kizárólag olyan tevékenységeket foglal magába, mint állás, hajolgatás, guggolás, nyújtózkodás, emelés. A szobában esetenként rossz látási viszonyok, vagy különböző fényeffektek fordulhatnak elő.
  6. A fentiekre tekintettel a szabadulójátékban való részvétel különböző veszélyeket, kockázatokat rejt magában. Előfordulhat, hogy a játékosok pszichikai vagy érzelmi sérülést szenvednek, rendkívüli helyzetekben pedig a testi épség is veszélybe kerülhet, sérülhet. A szabadulószobát nem javasoljuk különösen: szívbetegeknek, epilepsziásoknak, pánikbetegeknek, klausztrofóbiásoknak, és egyéb fóbiás betegségektől szenvedőknek.
  7. A Crazy House Szabadulószoba játékait mindenki a saját felelősségére, önkéntes elhatározás alapján veszi igénybe.
  8. A játékot nagykorú, cselekvőképes személyek vehetik igénybe önállóan. Kiskorúak esetén törvényes képviselő által aláírt nyilatkozatra van szükség – ezért kérjük, hogy a kiskorút a törvényes képviselője kísérje el, vagy a nyilatkozatot előzetesen írja alá.
  9. A Crazy House Szabadulószoba  játékaiban részt vevő személyek kötelesek: • a berendezési tárgyakat rendeltetésszerűen használni, azokra nem mászhatnak fel, nem fejthetnek ki rájuk hirtelen erőbehatást (pl. ütés, rúgás), kötelesek törekedni azok állagának megóvására,
 • a látogatók elől elzárt területre belépéstől tartózkodni,
 • a szobában balesetveszélyes helyzet, vagy sérült eszköz / berendezés észlelése esetén haladéktalanul jelezni a Crazy House Szabadulószoba munkatársai felé,
 • saját magukon vagy a környezetükben lévők közül bárkin rosszullét jeleinek észlelése esetén haladéktalanul jelezni a Crazy House Szabadulószoba munkatársai felé,
 • a szobában tartózkodó személyekkel együttműködni,
 • a Crazy House Szabadulószoba munkatársainak utasításait maradéktalanul betartani.  1. Alkohol, gyógyszer, kábítószer vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt álló, vagy nem megfelelő magatartást tanúsító személyek a játékból kizárhatók.
  2. A játékszobák és a helyszínül szolgáló társasház teljes területen tilos a dohányzás.
  3. A játék része a szolgáltatásnyújtás végén történő értékelés is, ezért e-mailben a játék után értékelést kérő e-mail üzenetet is küldhetünk.

 1. Szerzői jogok, titoktartás
  1. A Crazy House Szabadulószoba valamennyi játéka szerzői műnek minősül, és mint olyan, automatikusan szerzői jogi védelem alatt állnak.
  2. A Crazy House Szabadulószoba játékában, szigorúan tilos a fénykép-, videó-, vagy hangrögzítés.
  3. A játékosok a játék részleteit nyilvánosságra nem hozhatják, azt harmadik személy tudomására nem hozhatják, azt a Crazy House Szabadulószoba üzleti titkaként kötelesek megőrizni a játék végét követően is.


 2. Felelősség
  1. A játékos köteles a jelen ÁSZF rendelkezéseit betartani, és amennyiben annak megszegésének következtében sérülést, balesetet vagy egyéb kárt szenved, azt a Crazy House Szabadulószoba nem köteles megtéríteni.
  2. A Crazy House Szabadulószoba felelőssége egyébiránt – a törvényi kivételektől eltekintve – semmilyen körülmények között nem haladhatja meg az alábbiak közül az alacsonyabb összeget: 100 000 Forint, vagy a tényleges kár összege. A tényleges kár nem tartalmazza a következőket: elmaradt haszon, közvetett (következményi) kár vagy veszteség és harmadik személy követelése alapján felmerülő kár vagy veszteség.
  3. A Crazy House Szabadulószoba tájékoztatja a játékosokat, hogy felelősségbiztosítással rendelkezik, ezért az esetleges kárigények érvényesítésével kapcsolatban a játékos köteles együttműködni a Crazy House Szabadulószoba munkatársaival, így különösen a jegyzőkönyv felvételével, illetve az esetleges bizonyítékok rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban.
  4. A Crazy House Szabadulószoba tájékoztatja a játékosokat, hogy amennyiben a játékosnak okozott sérülés vagy egyéb kár egy másik játékosnak róható fel, a károkozó magatartásáért a Crazy House Szabadulószoba nem tartozik felelősséggel.
  5. Amennyiben a játékos a jelen ÁSZF rendelkezéseit megszegi, úgy az általa okozott károkért a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint felel, így különösen, de nem kizárólag:
 • a játékos a szoba, illetve a benne található berendezések, eszközök nem rendeltetésszerű használatból adódó, a szobákban vagy tárgyakban okozott sérüléseket kötelesek megtéríteni.
 • a szerzői jogokat megsértő játékos a szobából eltávolítható, ellene eljárás indítható.  1. A játékos vállalja, hogy kártalanítja és mentesíti a Crazy House Szabadulószoba-t minden olyan harmadik személy által támasztott követelés, igény, illetve felelősség, költség, kár vagy kiadás alól, ideértve a jogi költségeket is, amelyek annak okán merülnek fel, hogy a játékos a jelen ÁSZF rendelkezéseit megszegi, így kifejezetten, de nem kizárólag az alábbi esetekben. • hibás, hiányos vagy hamis személyes adatok megadása, más érintett személyes adataival visszaélés,
 • a játék során a szobában tartózkodó személyeknek okozott kár,
 • a játékszobák területén található vagyontárgyakban okozott kár.


 1. Adatvédelem
  1. A Crazy House Szabadulószoba adatvédelmi szabályzattal rendelkezik, mely az alábbi linken érhető el: www.crazyhouse.hu/adatvedelem
  2. A Crazy House Szabadulószoba tájékoztatja a játékosokat, hogy a szabadulószobákban kamerás megfigyelést folytat, melyekkel kapcsolatban részletes tájékoztatás a helyszínen bárki számára hozzáférhető.


 2. Egyebek
  1. Az ÁSZF által nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok az irányadók. A jelen ÁSZF-fel kapcsolatban felmerülő jogviták eldöntésére a magyar bíróságok rendelkeznek joghatósággal.

Cím

2900 Komárom,
Arany János utca 27.


Kapcsolat

Email: info@crazyhouse.hu
Mobil: +36 250 7146

Design a site - Check it